Проект „Зелені рішення” бізнесу – єднання для сталого розвитку” є втіленням ідеї створення регіональної платформи щодо сприяння поширення „зелених рішень” серед суб’єктів господарської діяльності, учнівської молоді, населення Дніпропетровської області”. Проект реалізується Дніпропетровською обласною організацією роботодавців, у партнерстві з Дніпропетровською обласною радою, Дніпропетровським інвестиційним агентством за підтримки Програми сприяння зеленій модернізації української економіки, що реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.


Цілі проекту:

 • популяризація ідей сталого розвитку на засадах „зеленої” економіки серед підприємств Дніпропетровщини;
 • висвітлення кращих „зелених” практик підприємств області;
 • поліпшення умов для реалізації „зелених” стартапів;
 • сприяння адаптації ділових кіл до змін законодавства України в рамках імплементації угоди з ЄС;
 • дослідження перспектив розбудови „зеленої” економіки з ефективними ресурсами на Дніпропетровщині;
 • підвищення обізнаності та посилення ролі бізнесу, громад у забезпеченні сталого розвитку області.

 

В межах проекту буде:

 • Cтворено базу даних „зелених” рішень − є узагальненою інформацією (трьома мовами: українською, англійською, німецькою) про підприємства Дніпропетровської області, які у своїй діяльності використовують „зелені” технології, є їх розробниками, виробниками або імпортерами;
 • створено клуб лідерів „зеленої” економіки до складу якого ввійдуть провідні підприємства, приватні компанії, інвестори в області „зелених технологій” й інновацій.

 

Діяльність клубу:

 • визначення проблем розвитку „зеленої″ економіки у Дніпропетровській області;
 • надання пропозицій органам влади з метою впливу на політику та процеси „зеленої” трансформації економіки;
 • проведення інформаційних кампаній з метою розповсюдження досвіду впровадження „зелених” рішень;
 • запроваджено поняття „амбасадор „життя по-зеленому”.

Амбасадор „життя по-зеленому” − гідний представник або носій цінностей „зеленої економіки”.

Головне завдання „Амбасадора” − пропаганда екологічних інновацій, корисності і безпеки „зелених” нововведень, що ставить своєю метою зробити їх модними, вигідними державі і економіці, суспільству і людині. По мірі впровадження екологічних інновацій сприяти подоланню споживачами недовіри до таких нововведень.

Амбасадор живе за такими принципами:

 • поділяє суспільні цінності;
 • підтримує якість життя у єднанні з природою;
 • ініціює динамічні зміни;
 • впроваджує нові рішення та можливості;
 • активно ділиться ідеями, знаннями та досвідом.

Результати діяльності проекту:

База підприємств Дніпропетровської області, які у своїй діяльності використовують зелені технології, є їх розробниками, виробниками або імпортерами в розрізі регіону є постійно актуальною.

Створено умови для обміну інформацією та досвідом серед учасників „клубу підприємств-лідерів „зеленої” економіки.

Виявлено діяльних і рішучих підприємців позитивного, стратегічного мислення, справжніх лідерів, прагнучих направити свої передові знання, досвід і енергію для виведення українського бізнесу на передові позиції на основі принципів моралі, етики і патріотизму.

Покращено інвестиційну привабливість „зелених” проектів. Ініційовано процес позитивних змін якості ділового середовища на території Дніпропетровщини.

Відправною точкою проекту „Зелені рішення” бізнесу – єднання для сталого розвитку” можна вважати липень 2016 року, коли в м. Дніпро відбулася Регіональна консультація „Як забезпечити впровадження Цілей сталого розвитку Порядку денного ООН 2030 у Дніпропетровській області”.

У вересні 2015 року Організація Об’єднаних Націй прийняла нову глобальну програму із забезпечення сталого майбутнього до 2030 року, яка визначає 17 цілей сталого розвитку (далі –ЦСР) та 169 завдань розвитку. ЦСР мають стати платформою, на базі якої розроблятимуться національні стратегії протягом наступних 15-ти років.

Ціль № 8: „Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх” була визначена учасниками регіональної консультації як одна з найбільш пріоритетних для Дніпропетровської області.

А однією з Програм, що сприятимуть втіленню стратегічної цілі № 8 було визначено „Розвиток зеленої економіки”.

Беручи участь в обговоренні цієї стратегічної цілі ми ставили собі такі питання:

 • Які країни мають „найзеленіші” економіки?
 • Чому найвищі рейтинги ефективності отримували такі країни як Швеція, Норвегія і Коста-Ріка?
 • Чому Німеччина, Данія і Швеція вважаються такими, що мають „найзеленіші” економіки?
 • Чому Сполучені Штати і Японія не включені в десятку „зелених” економік, але вони сприймаються як лідери?
 • Яке місце займає Україна в цих рейтингах?
 • Чому нас може навчити досвід країн-лідерів і як нам його краще застосувати?
 • Як зробити популярними ідеї „зеленої” економіки на Дніпропетровщині?
 • Як підприємствам і продукції Дніпропетровської області зайняти гідне місце на європейських ринках?

Підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС та приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства, Україна зобов’язалася перейти на сучасні стандарти виробництва та поступово запровадити різні форми сталого енергозабезпечення. Тільки за таких умов товари з України зможуть бути запропоновані покупцям на міжнародному ринку за конкурентоспроможними цінами.

Ми впевнені, що „зелена економіка” є одним з важливих інструментів забезпечення стійкого розвитку країни у вирішенні стратегічного питання щодо ефективного, раціонального та ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів.